besudle

besudle
vb soil,
F defile; sully ( fx his reputation);
[besudle sin egen rede] foul one's own nest.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • besudle — verb., r, de, t 1. = vanhellige; besudle familiens ære 2. = snavse; det er en dårlig fugl der besudler sin egen rede …   Danske encyklopædi

  • besudle — be|sud|le vb., r, de, t (ÆLDRE vanhellige; gøre snavset) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”